17.03.2021.

 Objavljen je javni poziv Gradske Uprave Grada Beograda - Sekretarijata za privredu za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora i poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji Grada Beograda za 2021-tu godinu. Javnim pozivom su predviđeni podsticaji za nabavku traktora u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova, bez PDV-a, ali samo za one za koje se vrši industrijska montaža u Republici Srbiji, a maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD, dok su za nabavku priključnih mašina podsticajna sredstva takođe bespovratna u visini od 80% cene prihvatljivih troškova sa PDV-om, dok je maksimalan iznos podsticajnih sredstava određen u iznosu od 400.000,00 RSD za nabavku jedne ili više različitih priključnih mašina.

Uslov za podnošenje zahteva je da je investicija realizovana, tj.traktor ili priključna mašina kupljeni a zahtevi se podnose na šalteru 3 pisarnice Gradske Uprave Grada Beograda.
Obzirom da FPM Agromehanika ima licencu za industrijsku montažu i distribuciju traktora "Solis", tj. da se oni sklapaju u Srbiji, oni mogu biti predmet ovih podsticaja i to modeli:
Solis 26, Solis 45, Solis 50, Solis 60, Solis 75, kao i specijalizovani modeli: Solis 60NT, Solis 75NT. Takođe, predmet ovih podsticaja mogu biti i priključne mašine koje proizvodi FPM Agromehanika.
Kompletan javni poziv možete pronaći na linku
 
 
Za više informacija o cenama i stanju Solis traktora i priključnih mašina, koji mogu biti predmet ovih podsticaja, pozovite naš maloprodajni centar na telefone: 063/485-312 ili 062/805-4152