10.06.2015.

 NJegova ekselencija, Majid Fahim Pour, ambassador Islamske Republike Irana, posetio je FPM Agromehaniku. Tom prilikom gost se upoznao sa kapacitetima i proizvodnim programom  naše kompanije, kao i daljim pravcima razvoja. Očekuje se da će ova poseta rezultirati uspostavljenjem saradnje sa nekom od kompanija koje se bave uvozom i distribucijom poljoprivredne mehanizacije na teritoriji Irana.

Takođe, ambasador se susreo i sa predsednikom opštine Boljevac, Dr. Nebojšom Marjanovićem, pri čemu je izražena spremnost da se uspostavi saradnja u oblasti kulture i uspostavljanja saradnje sa odgovarajućim opštinama iz Irana.